Faginfo

Sist oppdatert: 01. juli 2016

Ibis IKT as - Org.nr: 915 351 433 MVA - Adresse: Evjenvegen 117, 9024 Tomasjord - Mob.tlf: 932 34882 - epost: kurt.solberg@ibisikt.no